tabbed, urxvt extension

Posted by Michał ‘mina86’ Nazarewicz on 16th May 2009

Jakiś czas temu, zmodyfikowałem rozszerzenie tabbed dla rxvt-unicode dodając parę pożytecznych funkcji. Upstream jakoś tego nie chciał, a potem ludzie zaczęli dodawać jeszcze inne zmiany i tak powstał fork o nazwie tabbedex. Kod można przeglądać w repozytorium na GitHubie lub sklonować git://github.com/mina86/urxvt-tabbedex.git

Some time ago, I’ve modified the tabbed rxvt-unicode extension adding a few useful features. Somehow upstream did not want it while people started modifying the extension even more and so tabbedex fork came to be. The code can be browsed on GitHub or cloned from git://github.com/mina86/urxvt-tabbedex.git

tabbedex ma bardzo dużo zmian, i raczej daremne byłoby wymienianie ich wszystkich tutaj chociażby z racji tego, że lista szybko stałaby się nieaktualna. Z tego powodu, zachęcam do przejrzenia kodu źródłowego, który ma na początku komentarz z listą zmian.

tabbedex carries a lot of changes and it would be futile to try and list them all here especially as the list would likely become out of date soon. Because of that, I recommend taking a look at the source code, which has, at the very beginning, a comment with a list of changes made.