tabbed, urxvt extension

Get back to “Jump to”

Dawno, dawno temu, w 2009 zmodyfikowałem rozszerzenie tabbed dla rxvt-unicode dodając parę pożytecznych funkcji. Upstream jakoś tego nie chciał, a potem ludzie zaczęli dodawać jeszcze inne zmiany i tak powstał fork o nazwie tabbedex. Kod można znaleźć w repozytorium na GitHubie – albo moim, albo StephanaB.

A long, long time ago, in 2009 I've modified the tabbed rxvt-unicode extension adding a few useful features. Somehow upstream did not like the changes and people started modifying the extension even more and so tabbedex fork came to be. The code can be found either on mine or StephanB's GitHub repository.

 • mina86: browse, clone: git://github.com/mina86/urxvt-tabbedex.git
 • stepb: browse, clone: git://github.com/stepb/urxvt-tabbedex.git (as of Jan 2014 appears to be no longer maintained, prefer repository above)

tabbedex ma bardzo dużo zmian, i raczej daremne byłoby wymienianie ich wszystkich tutaj chociażby z racji tego, że lista szybko stałaby się nieaktualna. Z tego powodu, zachęcam do przejrzenia kodu źródłowego, który ma na początku komentarz z listą zmian.

tabbedex carries a lot of changes and it would be futile to try and list them all here especially as the list would likely become out of date soon. Because of that, I recommend taking a look at the source code, which has, at the very beginning, a comment with a list of changes made.

Add a comment


 • Single Return produces a line break.
 • More then that creates a paragraph.
 • Text preceded by four spaces means a block of code.
 • *emphasis*, _emphasis_,
 • **strong emphasis**, __strong emphasis__,
 • `inline code`, ``code ` more inline code``,
 • [Example link](http://example.com/),
 • [Examle link with title](http://example.com/ "Title") and
 • <http://example.com/>.

End of the page, get back to “Jump to”.