tabbed, urxvt extension

Get back to “Jump to”

Dawno, dawno temu, w 2009 zmodyfikowałem rozszerzenie tabbed dla rxvt-unicode dodając parę pożytecznych funkcji. Upstream jakoś tego nie chciał, a potem ludzie zaczęli dodawać jeszcze inne zmiany i tak powstał fork o nazwie tabbedex. Kod można znaleźć w repozytorium na GitHubie – albo moim, albo StephanaB.

A long, long time ago, in 2009 I've modified the tabbed rxvt-unicode extension adding a few useful features. Somehow upstream did not like the changes and people started modifying the extension even more and so tabbedex fork came to be. The code can be found either on mine or StephanB's GitHub repository.

  • mina86: browse, clone: git://github.com/mina86/urxvt-tabbedex.git
  • stepb: browse, clone: git://github.com/stepb/urxvt-tabbedex.git (as of Jan 2014 appears to be no longer maintained, prefer repository above)

tabbedex ma bardzo dużo zmian, i raczej daremne byłoby wymienianie ich wszystkich tutaj chociażby z racji tego, że lista szybko stałaby się nieaktualna. Z tego powodu, zachęcam do przejrzenia kodu źródłowego, który ma na początku komentarz z listą zmian.

tabbedex carries a lot of changes and it would be futile to try and list them all here especially as the list would likely become out of date soon. Because of that, I recommend taking a look at the source code, which has, at the very beginning, a comment with a list of changes made.

Due to excessive spam, guest comments has been disabled on this entry. If you have Jogger account, please log in. Otherwise, you can always mail the comment to mina86@mina86.com or send it via xmpp to mina86@jabber.org. Sorry for the inconvenience.

End of the page, get back to “Jump to”.